Jesteś tutaj: Start / Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2020-10-30

Informacja z sesji otwarcia ofert (dot. Ogłoszenie nr 593583-N-2020 z dnia 2020-10-06 r.)

2020-10-21

Ogłoszenie nr 593583-N-2020 z dnia 2020-10-06 r.

2020-10-06

Ogłoszenie nr 593583-N-2020 z dnia 2020-10-06 r.
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu:
Przebudowa korytarzy szkolnych polegająca na podziale ich na strefy zgodnie z decyzją
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania pn. „SP Nr 12 –
przebudowa korytarzy”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-06-04
Data publikacji:2019-06-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5072